Derneğimizin “Olağan Genel Kurul Toplantısı” dernek merkezimizde 05.07.2021 tarihinde saat 10.00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 19.07.2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri:

Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

Başkanın açılış konuşması

Divan heyetinin seçilmesi

Gelir gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması

Yönetim kurulunun ibrası

Dernek organlarının seçilmesi

Diğer yazı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi

Kapanış