• Tenis antrenmanlarının, çocuğun aşağıda belirtilen psikolojik gelişimine de katkıları vardır.
 • -Çocukların etik ve disiplin davranışları gelişir
 • -Hata yönetimi ve sorumluluk duygusu gelişir
 • -Zor şartları yönetme duygusu gelişir
 • -Çocuklar stresle etkin başa çıkma yöntemleri geliştirir
 • -Uygun düzeydeki tenis antrenmanları çocukların tükettiklerini nasıl geri kazanacağını öğretir.
 • -Uygun stratejileri planlama ve gerçekleştirme becerisi kazandırır.
 • -Problem çözmeyi, sportmenliği, merhametlice kazanmayı ve onurlu bir şekilde kaybetmeyi öğretir.
 • -Ekip çalıştırmasını öğretir ve sosyal becerilerini geliştirir.
 • -Neşeli olmayı ve eğlenebilmeyi öğretir.
 • Fiziksel kapasiteler ile ilgili olarak da, tenis oyunu çocukların gücünü, kuvvetini, anaerob performansını, esnekliğini, çevikliğini ve tüm koordinatif ve kondisyonel özelliklerini geliştirir. Antrenman programları planlanırken çocukların bu gelişimsel özellikleri göz ardı edilmemelidir.
 • Her yaş grubunun tenis eğitim ihtiyaçlarının birbirinden farklı olacağı gerçeği de göz ardı edilmemelidir.
 • İyi bir tenis eğitiminin karakteristikleri
 • -Tenis oyunu fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektirir. Ayrıca tenis çocuklar için oldukça keyifli ve onların gerek fiziksel gerekse zihinsel sağlığını geliştiren bir spordur.
 • -Çocuklar, zaten gençlik dönemlerinde tenistekine benzeyen hareketleri içeren oyunlar oynarlar. Tenis eğitimi sırasında tenisteki temel hareketler bu doğal becerilere eklenebilir. Sonuçta doğal hareketler içeren tenis temel teknikleri ortaya çıkar. Aslında tenis eğitimlerinde çocuğun doğasından getirdiği hareketleri kullanarak tenis temel becerilerini (fundamentals) yapması desteklenmelidir.
 • -Sporcu eğitimin tüm aşamalarında, antrenman sırasında kendini güven içerisinde hissetmelidir
 • -Sporcu tüm eğitim aşamalarında optimum düzeyde motive edilmiş olmalıdır
 • -Sporcunun hedef koyması desteklenmeli ve bu amaçlar antrenör tarafından gerçekçi olarak anlaşılmalıdır.
 • -Sporcu kendisini geliştirebilen eğitim sürecini hisseder ve o eğitime katılmak ister.
 • -Sakin ve neşeli bir eğitim ortamı öğrencinin dikkatini maksimize eder.
 • -Çocuklar eğlenerek öğrenmeyi severler. Bu ebeveynleri de olumlu etkiler.
 • -Alıştırmalar grubun ortak beceri düzeyine uygun olmalıdır. Uygulamalar zor ya da kolay olmamalıdır. Bu nedenle çocukların vücut ölçülerine uygun oranda değiştirilmiş alan ölçüleri kullanılmalıdır. örneğin; mikro, mini ve midi kortlar, farklı sıçrama kapasitesine sahip toplar ya da farklı ölçülerde raketler kullanmak gibi.
 • -Eğer yapılacaksa açıklamalar açık, kısa ve gerektiği yerde olmalıdır.
 • -Eğitim alanında ve alıştırma seçiminde güvenlik ve emniyet ihmal edilmemelidir ve gerekli disiplin sağlanmalıdır.
 • -Tenis alıştırmaları sırasında olabildiğince zengin araç gereç ve yöntem kullanmak sporcunun motive olmasını kolaylaştırır.
 • -Öğrencinin, öğretilmek istenen beceriyi keşfederek öğrenmesine ortam hazırlanmalıdır. Bu konu tenis eğitimi için oldukça önemlidir. Eğitici topu atış şekliyle ve sporcunun hareketlerine uygun sınırlılıklar getirerek, öğrencisinin keşfederek öğrenmesine yardım edebilir. Keşfederek öğrenme ortamı tenis eğitiminin tüm aşamalarında kullanılmalıdır.
 • -Çocuklara önce tenis oyununun temel hareketleri öğretilmelidir. Bu öğretim olabildiğince oyunlar ile bezenmiş, çocuğun doğasına uygun ve gelişimini destekler nitelikte olmalıdır. Örneğin oyunlar sırasında kullanılan top atma ve tutma hareketleri tenisteki hareketlere benzer nitelikte olabilir.
 • -“Kortun farklı bölgelerinden değişik konuşumlarda çeşitli vuruşları yapabilme yeteneği” olarak da tanımlanabilen tekniğineğitimi ihmal edilmemeli ve büyük hataların dışında gelişimi doğal akışına bırakılmalıdır.
 • -“Teknik becerileri stratejik olarak planlayıp kullanma yeteneği” olarak da tanımlanabilen taktikyeterlilikler ise gerçeğe uygun olarak öğretilmeli ve sporcunun antrenmanda pekiştirdiği taktikleri müsabaka sırasında özgürce denemesine izin verilmelidir.
 • -“Müsabaka ve antrenmanın tüm evrelerinde kondisyonelözellikleri maksimum düzeyde sürdürebilme yeteneği” olarak da tanımlanabilen fiziksel özelliklerin uygun yaş dönemlerinde çalıştırılması ve olgunlaştırılması sağlanmalıdır. Fiziksel yeterlilikler antrenmanda yüklenebilirliği sağlayan ve antrenörün hareket kabiliyetini arttıran unsurlardandır.
 • -“Performans süresince duygusal ve zihinsel yeterliliklerin kontrol edilmesi ve bunları yeniden düzenlenmesi” olarak da tanımlanabilen psikolojik yetiler uygun yaş dönemlerinde çalıştırılmalıdır.