• TENİS EĞİTİMİ/TENNIS EDUCATION
 • Tenis eğitimi, tahmin edileceği gibi, oldukça karmaşık ve uzunlamasına zamana ihtiyaç olan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde yapılan doğrular ve hatalar, belirli bir süre sonra ortaya çıkar. Tenis eğitiminin en can alıcı bölümü, sporcuya uygun çalışma planını belirlemek, bunu olabilen en optimum düzeyde uygulamak ve sonunda da maksimum performans elde etmektir. İşte tenis antrenörlüğüne sanatsal yön veren de, bu maksimizasyonu müsabaka sırasında doruğa ulaştırabilmektir.
 • Tenis antrenörlüğü ya da eğiticiliği 3 temel bileşene sahip olmalıdır. Bilimsellik, sanatsallık, denemeler ve hatalar toplandığında kaliteli ve düzeyli antrenmanı oluştururlar.
 • Her geçen gün dünyadaki müsabaka ya da rekreasyon tenisine katılan çocuk sayısı artmaktadır. Uluslararası Tenis Federasyonu 12-18 yaş arası turnuvalar ve karşılaşmalar organize ederken birçok ülkede 10 yaş altı ulusal şampiyonalar da organize edilmektedir. 10 yaş altındaki çocuklara tenis oyununu tanıtmak ve uygun tekniği geliştirmelerini sağlamak için düzenlenen turnuvalarda raket, top ve kort çocuklara uygun hale getirilerek ulusal müsabakalar düzenlenmektedir.
 • Çocukluk çağında büyüme ve gelişme nispeten sabit iken, bu dönemde motor gelişim oldukça hızlıdır ve puberteden itibaren kız ve erkeler arasındaki fark artar. Düzenli yoğun fiziksel aktivite çocuğun büyümesini etkilemez. Şüphesiz ki tenis zihinsel ve fiziksel olarak çocuğu olumlu etkiler. Düzenli tenis oynamak çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığına tahmin edilenden daha çok katkı sağlar. Bu katkılar daha çok çocuğun fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişiminde ortaya çıkar.
 • Tenisin, çocuğun fiziksel gelişimine olası katkıları aşağıda sıralanmıştır.
 • -Aerobik ve kalp dolaşım sistem sağlığının gelişimini destekler
 • -Anaerob sistem gelişimi sayesinde çocuğun kısa süreli patlayıcı aktiviteleri gerçekleştirme ve dinlenme sırasında bu özellikleri tekrar yerine koyma kapasitesini arttırır.
 • -Çabuk hareketler sırasındaki hız atlama, sıçrama, adımlama ve sürati ivmeli bir şekilde yapma becerisini geliştirir.
 • -Hareketlenme sırasındaki ön sezileme (anticipation), tepki zamanı hızı ve patlayıcı kuvvet becerisinin gelişmesine katkı sağlar.
 • -Çocukların antrenmanlarda yaptığı yüzlerce durma ve koşma hareketi sayesinde bacak kuvvetleri artar.
 • -Genel beden koordinasyonları gelişir. Korttaki hareketlerini kontrol etmek için büyük kas gruplarını kullanır ve bu sayede kaba motor becerileri (Gross) gelişir.
 • -Açılı vole vuruşları, aşırtma vuruş ya da diğer teknik uygulamaları kullanırken teknik varyasyonlar sırasında da ince (fine) motor becerileri gelişir.
 • -Çeviklik, çabukluk ve hareketlilik becerileri gelişir.
 • -Yüzlerce kez yaptığı durma ve hareketlenmeler sayesinde dinamik dengeleri gelişir.
 • -Tenis antrenmanları sayesinde kemik kuvveti ve yoğunluğu artar.
 • -Bağışıklık sistemleri gelişir ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanırlar.
 • -El göz koordinasyonunu geliştirir. Esneklikleri artar.